În sfârșit… Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova…
În popor se zice, mai bine mai târziu decât de loc…
Nu cunoaștem: se bucura poetul Renata Verejanu
sau era indiferentă de orice premiu…

Reclame

Cea mai frumoasă lansare de carte la ediția a XXII
a Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret,
Chișinău, Moldova, 19-22 aprilie 2018,
a fost lansarea volumului-legendă:
antologia de 600 pagini, format A4,
a poetei luptătoare Renata Verejanu
”POETUL DINTRE MILENII”…
E unica lansare care a durat pete DOUĂ ORE…

 

FAN CLUB,
admirând poetul Renata Verejanu

La deschiderea oficială a Reprezentanței pentru România a
Uniunii Internaționale a Oamenilor de Creație…
cu oameni frumoși și mari personalități ale neamului

FAN CLUB


 

Când toți dușmanii se blocase,
anul 2017 fiind pe drept ANUL RENATA VEREJANU,
Puterea Divină decide să pună punctul pe i,
și-i mai șoptește o idee genială:
și Poetul, omul înțelept Renata Verejanu
are darul să perceapă ce vine de la Dumnezeu,
și, îndată, într-o seară magică dintre ani,
implementează genialul proiect:
fondează o structură creativă totalmente nouă:
Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație…
Ci unde se implică Omul de Cultură Renata Verejanu
lucrurile sunt realizate ideal.
La doar o lună de la înregistrarea
la Ministerul Justiției din Moldova
a Uniunii Internaționale a Oamenilor de Creație,
președintele Uniunii anunță
Gala Premiilor Uniunii Internaționale…
Era un ger cumplit, cea mai geroasă zi din
ultimii zece ani – ci la Biblioteca Onisifor Ghibu
se decernau Premiile Uniunii internaționale
a Oamenilor de Creație…
Lume de peste lume: București, Baia Mare, Iași, Pitești,
Galați, Buzău, Piatra-Neamț… Din Italia, Franța, Spania…
Noi, fanii Poetei Renata Verejanu, am răsuflat adânc…

După o cavalcadă de evenimente, unul mai inedit decât altul,
unice chiar, originale și realizate cu succes –
nu putea fi altfel, Puterea Divină a decis să se implice,
și renumita poetă Renata Verejanu obține Premiul
Companiei Teleradio-Moldova –
Omul Anului, la categoria ”Poetul Dintre Milenii”…
Felicitări, Distinsă Doamnă

FAN CLUB

 

 

Cavalcada de evenimente prin care Moldova
şi-a sărbătorit poetul drag, „Poetul dintre milenii”,
a continuat cu o frumoasă Expoziţie de Carte – Renata Verejanu,
la Parlamentul Republicii Moldova, unde unii parlamentari s-au bucurat
s-o vadă pe poeta luptătoare la palatul Parlamentului,
alţii au descoperito – astfel, toate cărţile, ce constituiau expoziţia,
fiind procurate de parlamentari.

informează Agenţia de Presă „AMP-Internaţional”

 

 

La 31 octombrie 2017, la AŞM, în sala de conferinţe,
Institutul de Filologie al AŞM a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică „Poetul dintre mnilenii”,
cu prilejul frumoasei Aniversări a scriitoarei Renata Verejanu.Poeta Renata Verejanu şi-a sărbătorit Ziua de naştere

– frumoasa Aniversare –
cu o cavalcadă de evenimente desfăşurate zi de zi, începând cu ziua de 22 octombrie.
La 23 octombrie 2017 Biblioteca Naţională a Moldovei, în parteneriat cu
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, a organizat
Expoziţia-eveniment „Poetul dintre milenii” –
un eveniment deosebit la care au participat:
acad.Mihai Cimpoi, dr.hab.Ion Ciocanu, dr.hab.Vasile Bahnaru,
directorul Institutului de Filologie al AŞM;
Arcadie Suceveanu, preşedintele Uniunii Scriitorilor, Ion Cuzuioc, scriitor,
Adelaida Boico, şef secţie Pretura Ciocana, scriitoriii:
Silvia Ursache, Iuliu Cârchelan,
Petru Hasnaş, Mihai Doloton,
interpreţii Valeriu Mocanu, Patricia Tanase,
compozitorul Andrian Beldiman,
dna Elena Pintilie, directoarea BNM,
care a şi deschis Expoziţia-Eveniment.

 

FAN CLUB

Chișinău, 27 octombrie 2017 – Parlamentul a găzduit expoziția de carte a scriitoarei Renata Verejanu. Evenimentul a fost organizat cu ocazia împlinirii a 70 de ani din ziua nașterii poetei.

Renata Verejanu a oferit o sesiune de autografe deputaților și tuturor celor pasionați de opera sa.

Scriitoarea Renata Verejanu este autoarea a peste 50 de titluri de carte de poezii, proză și maxime, publicate în diferite limbi. 

Parlamentul găzduiește cu regularite expoziții de carte, fotografie și de pictură, rămânând atașat valorilor culturale ale țării și purtătorii acestora. În primăvara anului curent, maestrul Eugen Doga a sărbătorit în Parlament cea de-a 80-a aniversare.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

O cavalcadă de evenimente cu prilejul frumoasei Aniversări de 70 de ani ai poetei Renata Verejanu, de la Chişinău.

 

 

 

 

O mare sărbătoare şa Şcoala nr.12, din capitală, unde , după un Spectacol de O oră, poeta a fost încoronată, decorată, apreciată…

 

Cu jurnaliştii Laurei Tugarev, la USM…  Frumoase pledoarii…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După o prelegere de 2 ore la Universitatea de Stat de la Tiraspol…

 

 

 

 

 

 

Ce face poeta Renata Verejanu? Înnobilează lumea, contemporanii săi…

O cavalcadă de evenimente cu prilejul frumoasei Aniversări a poetei Renata Verejanu

Născută în anul mistreţului de foc, în câmp, pe o brazdă de arătură proaspătă, posibil că cerul şi pământul i-au dat profunzimea lor milenară din care să-şi extragă gândurile şi metaforele filosofice. Creând permanent evenimente de o rară frumuseţe şi importanţă pentru societate, poeta s-a creat pe sine sau poate că s-a divulgat cea dintotdeauna: o personalitate cu caracter, cu demnitate, cu dragoste de neam şi oameni. Un filantrop înnăscut şi un Om de mare omenie.

Având de la natură mintea ageră al geniului creator – poetul filosof prinde din mers, din zbor, şi îndată pătrunde sensul şi profunzimea situaţiei, fiind capabilă momentan să găsească ieşirea perfectă din orice împrejurare. S-a bazat în viaţă doar pe sine, înfruntând o mulţime de piedici, care nu au putut-o înfrânge, ci au călit-o, au provocat-o să fie şi mai puternică, poate că una dintre cele mai puternice personalităţi din literatura spaţiului românesc contemporan, deţinând mereu un curaj nemaiîntâlnit. Fiind o fiinţă paşnică şi calmă, extrem de simplă şi modestă exterior, nici să presupună cineva ce profunzimi deţine, doar cei apropiaţi pot depista acea profunzime demonică, rar întâlnită chiar şi la oamenii de creaţie, cu o voinţă şi o putere unică. Magnetismul acestor profunzimi atrage lumea, omul Renata Verejanu fiind mereu între mari personalităţi din diferite domenii, diferite generaţii, diferite ţări. Apropiaţii deseori au constatat că Poetul a putut să schimbe până şi fonul emoţional doar prin simplul motiv al aflării sale în acel anturaj, în acel colectiv, în acea împrejurare. Posibil că dânsa nici nu a bănuit mult timp ce capacităţi, ce putere deţine. Constatăm că într-o societate ca a noastră nu e uşor să fii deştept, înţelept, să vezi atât de clar tot ce se petrece în jur, să intuieşti precis ce va urma. Renata Verejanu e un vizionar înnǎscut, deținând o gândire pe care nu o poți integra în niciun tipar. Mintea ei proceseazǎ ideile cu o rapiditate și o spontaneitate incredibilǎ. Are flashuri de geniu și un flux de idei ca o cascada. Uneori, soluțiile par sǎ vinǎ dintr-o altǎ dimensiune, care nu are nicio legǎturǎ cu pǎmântul și cu prezentul. Pentru cǎ ea însăși pare sǎ vinǎ din viitor, amintindu-și de noi din viitor. Ofranda omeniei, precum îi zic poetei criticii literari, dispune de o asemenea putere creatoare, ce poate cu uşurinţă schimba mentalităţi şi are o mare influenţă asupra maselor largi de oameni, în oricare colectivitate fiind lider. Caracterizată ca o tânără rebelă la lansarea primei cărţi şi fondarea Cenaclului „Grai Matern” cu care s-a aflat în echipa de şoc a renaşterii naţionale, iat-o pe Renata Verejanu printre ambasadori şi parlamentari, miniştri şi şefi de state la reuniunile Consiliului Europei (Strasbourg) şi UNESCO (Paris), la congrese mondiale și conferințe internaționale sau la evenimentele pe care le implementează ea însăşi deja de un sfert de veac, în calitate de lider cumpătat al mai multor ONG-uri naţionale şi internaţionale de cultură şi mass-media, structuri reunite în Reţeaua OMCT, cu care deţine de 15 ani statut participativ la Consiliul Europei. Şi noi, tânăra generaţie, ne bucurăm de Omul de Cultură multidimensional, universal, de ambasadorul popular al culturii şi al Societăţii Civile care creează prestigiul Moldovei în lume.

La un asemenea părinte copilul se uită cu mare admiraţie. De unde şi dorinţa de-a alcătui această antologie a „poetului dintre milenii”, selectând din opera poetică atât poeme scrise în secolul XX, cât şi poeme scrise în secolul XXI, constatând că poetul a scris anume pentru generațiile ce vin. Optimistă din fire, poeta Renata Verejanu a reuşit să creeze cea mai optimistă poezie a timpului său. Imposibil de imaginat că această poezie a fost scrisă în timpul totalitarismului, prin anii ”70 – ”80 ai secolului trecut, şi nu ne mirăm că editarea unei asemenea poezii a fost reţinută o perioadă de 10 ani (după prima carte), apoi alți 17 ani (după cartea a doua), până poeta a decis să devină și editorul propriilor cărți, editorul propriului destin, amintindu-și versurile: „Cum am ştiut să ies atotbiruitoare/ Din consoane, din veşnice vocale… / Cele două riduri pe fruntea-mi taie o cruce, /Presimt că bătrâneţea aici n-o să m-apuce. /Ci anii, câţi vor fi, clădiţi adânc în piept / Votează unanim soarta de poet. /Faţă-n faţă cu trecutul sfârtecat şi apus/ Am surâs răspicat când lovea cel sus-pus, /Ci mai sus am urcat, mesager din ţărani, /Dumnezeu mă ştia deja de o mie de ani. /Şi precum nici El şi nici Eu /nu dispunem de vreme, /Am jelit împreună poporul care se teme /De bine, de rău, de sine, de alţii… /Şi am revenit pe Pământ. În creierul meu /La un simpozion se strâng toţi învăţaţii. (Atotbiruitoare, 21.10.1980).

Poetul care de la naștere și-a cunoscut ”soarta pe de rost” și, pentru a-și face ”din viață sărbătoare”, sufletul și l-a ”turnat din plin”, îndemnându-și contemporanii: ”Triştii, veselii – cu toţii / Hai, muşcaţi versul senin. / Hai, fricosule, ce stai / Pe coada vremii ca un scai, / Cu trupul tot batjocorit – / Eşti încă viu sau ai murit? (Îmi știu soarta pe de rost, 1980).

Țin în mâini rodul muncii mele de câteva luni și rodul muncii de mai multe decenii al Poetului. Înclin să cred că este binevenită această concepție de a structura într-o antologie (destul de voluminoasă) poeme scrise în sisteme ideologice diferite, în secole și milenii diferite, fără a fi contaminate ideologic, oferind semenilor mei o carte de căpătâi.

Alcătuitorul antologieiMai mulți exegeți (eseiști),
laureați ai diferitor ediții ai 

Festivalului Internațional de Poezie – Renata Verejanu

se vor regăsi în aceste două volume:
o Antologie în limba română
și o Antologie în limba engleză, –
Comunică Echipa de desfășurare a

Festivalului Internațional de Poezie – Renata Verejanu,
pe blogul oficial al proiectului.

Felicitări, onorați exegeți.

FAN CLUB

 

 

Testament,
antologia pe care o citesc şi recitesc
în limba engleză,
e un grandios şi original proiect
al Omului de cultură

din România
dar trăitor în Australia, –
dl Daniel Ioniţă, poet şi traducător
care cu atâta drag de literatura română
a creat cea mai obiectivă antologie
a poeţilor români
lansaţi în SUA.
Bucuria noastră, a fanilor
cunoscători nu din auzite
ci cititori veritabili ai operei poetice
a renumitei poete de la Chişinău,
e, după cum şi aşteptam demult,
prezenţa în TESTAMENT
a Renatei Verejanu…
Atât de frumos e acest volum
şi cu acel fantastic poem
tradus de dl Daniel Ioniţă…
La Mulţi Ani
 acestei colaborări,
şi, Cu Doamne ajută
la noi proiecte.

FAN CLUB

Renata Verejanu, prințesa liricii române…

 Micii prinți din Chișinău,

Cu credința-n Dumnezeu,

Când li-i dor de mama, tata,

Vin cu toții la Renata!           

Se știe că cele mai frumoase și haioase cuvinte în adresa unui confrate de condei se spun cu vârf și îndesat la lansări de carte, serate de creație, medalioane literare, alte manifestări cultural-literare. Dar cuvântul vorbit ca și pasărea zboară și nu fiecare reușește să-l prindă, să-l memorizeze, să-l analizeze și să-l sintetizeze pentru a-i aprecia creația la justa valoare a protagonistului evenimentului respectiv. Și subsemnatului acestor rânduri i-a fost dat să vorbească de mai multe ori despre activitatea literară și culturală a neobositei scriitoare, traducătoare, publiciste, redactoare, fondatoare și diriguitoare a mai multor ONG-uri din țară, organizatoare și prezentatoare a unui șir de Festivaluri culturale de anvergură de talie Internațională, Ambasador popular, Renata Verejanu, născută în comuna Verejeni, raionul Ocnița din Republica Moldova, dar să aștearnă cele spuse pe o coală de hârtie și să le prezinte pe altarul cititorului abia acum s-a încumetat să o facă.

Cu ceva ani în urmă când un prim-ministru desemnat își selecta candidații potențiali pentru ași forma guvernul pe care avea să-l conducă, personal într-un interviu radiofonic m-am dat cu părerea, că la postul de ministru al culturii candidatura poetei și omului de cultură Renata Verejanu ar fi cea mai potrivită. N-a fost selectată candidatura Renatei Verejanu, căci pe lângă calitățile incontestabile de manager pe ogorul culturii trebuia să mai facă parte și din partidul care forma puterea executivă, dânsa, însă, reprezenta societatea uman cultural-literară în ansamblu, ceea ce era „puțin” pentru un atare ministru?!

Ca să-i nominalizez în detalii activitatea vastă și multilaterală de scriitor, jurnalist, editor și activist obștesc al Omului de cultură Renata Verejanu mi-ar trebui zeci și zeci de pagini scrise, care și ele nu ar cuprinde întreg arealul creativ al protagonistei eseului dat. Și mai multe pagini de papirus aș avea nevoie pentru a-i mărturisi cititorului răbdător despre biografia neordinară dar și interesantă a colegei mele de condei Renata Verejanu. Cititorul nostru și cei interesați de viața și activitatea scriitoarei, și nu numai, se poate familiariza prin intermediul internetului, accesând mai multe site-uri de profil. Sincer să fiu, și mie mi-a fost interesant să-mi împrospătez memoria, recitind unele date ce vizează munca sisifică zi de zi a unei femei, care, transferând pe planul doi viața personală, a hotărât ca destinul său să fie marcat pe ogorul literar și cel social-cultural. Mai mult, am fost plăcut surprins, stare de lucruri obișnuită pe la noi, cât de mult și pe bune a fost și este apreciată activitatea scriitoricească și cea civică a Renatei Verejanu peste hotarele țărișoarei noastre și cum se fac, nimic de mirare, unele mijloace de informare să le treacă cu vederea. Așa, ca la noi, vorba ceea cu „… capra vecinului”. În pofida unor vânturi neprielnice, Renata Verejanu continuă să făurească noi creații de valoare.

Astăzi, Renata Verejanu are în palmaresul său creativ zeci și zeci de cărți și  opere alese editate, prezentate, apreciate, menționate și premiate în cadrul Saloanelor Internaționale de Carte, zeci și zeci de referințe de apreciere, zeci și zeci de Festivaluri și Serate de Creație, alte manifestări literar-culturale organizate și prezentate personal de Domnia sa, multiple premii și onoruri naționale și internaționale pentru activitatea prodigioasă multilaterală. Renata Verejanu a fondat ca să editeze regulat Revista „Micul Prinț” și ziarul „Copiii Europei”. De o mare popularitate se bucură Festivalul – Concurs Internațional al Talentelor Lumii  „Micul Prinț”, așteptat cu mult drag și de către copii și de părinții și profesorii lor. Despre Renata Verejanu au scris și s-au pronunțat cu satisfacție personalități marcante ale scrisului și culturii românești ca: Mihai Cimpoi, Eugen Doga, Vasile Bahnaru, Nicolae Dabija, Iulian Filip, Ion Druță, Laurențiu Ulici, Vasile Tărâțeanu, Ioan Barbu, Petre Rău, Tudor Palladi, Aliona Grati, Victor Prohin, Galina Furdui, Mariana Bahnaru, George Călin, Melania Cuc, Victoria Milescu, Ovidiu Bufnilă, Claudia Partole, Ion Ciocanu, Nina Josu, Vasile Ciubuc, Nina Slutu-Soroceanu, Maria Tonu, Călina Trifan, Natalia Croitoru, Lidia Grosu, Victor Ladaniuc, Veronica Popa, Elena Dabija, Larisa Arseni, Irina Stavschi ș.a. Și titanii poeziei ruse Andrei Voznesenschi și Evghenii Evtușenco au selectat cuvinte emoționante în adresa versului liric al poetei române basarabene Renata Verejanu, cu care a luat cunoștință și s-a împrietenit la Moscova în anii de studii la Institutul Internațional de Literatură „Maxim Gorki”, pe care i-a urmat după absolvirea cu succes și a  Facultății de Inginerie Economică a Institutului Politehnic din Chișinău, (azi, Academia de Studii Economice din R. Moldova și Universitatea Tehnică din Moldova). Cele mai prestigioase ziare și reviste „Literaturnaia Gazeta” (Литературная газета), „Comsomoliscaia Pravda” (Комсомольскaя Правда), Smena ș.a. îi solicită și-i publică pagini de poezii semnate de Renata Verejanu. Mai mult, editura Molodaia Gvardia din Moscova se încumetă să-i editeze cartea de poezii Do liubvi (Până la dragoste), care îi și aduce autoarei Renata Verejanu Premiul Literar Internațional „Maxim Gorki”! Cărți editate, poezii, proză, eseuri, cronici, interviuri și cugetări publicate, trofee, premii, diplome și titluri obținute, ecouri de rezonanță mondială, aprecieri după aprecieri de oameni versați în literatură, artă și cultură, dar, puțină lume cunoaște cu ce preț le-a obținut Domnia Sa, Renata Verejanu, Om Emerit, membru al Uniunii Scriitorilor și Uniunii Jurnaliștilor din Moldova.

Se știe, că adevărul spus adesea îi poate juca festa omului. Așa s-a întâmplat și cu Renata Verejanu când a fondat în 1988 „Cenaclul Grai Matern”, și care s-a aflat în acele zile pe baricadele renașterii naționale, în lupta pentru drepturile omului și democrație. Anume „Cenaclul Grai Matern”, l-a înaintat pe titanul literaturii române, academicianul Mihai Cimpoi candidat în deputaţi la primele alegeri independente. Evident, că autoritățile de partid și sovietice de pe timpuri nu se puteau împăca și trece cu vederea o atare viziune de idei și activitate nedictată de sus. Renata Verejanu devine incomodă în înțelesul deplin al cuvântului și-i este blocată activitatea editorială chiar după apariția primei cărți de poezii „Până la dragoste” în anul 1979. Dânsa însă, ca un luptător înflăcărat al cuvântului românesc își citește versurile sale la multiplele întâlniri cu publicul îndrăgostit de versul liric prin biblioteci, cămine culturale de prin sate și orașe, la instituțiile de învățământ școlar și universitar, peste tot unde scena oficială și cea improvizată, cu și fără microfon era așteptată. Mai mult, poemele Renatei Verejanu sunt publicate în cele mai prestigioase ziare și reviste locale, unionale și internaționale, fiind traduse în peste 20 de limbi ale lumii (engleză, franceză, spaniolă, chineză, arabă, germană, rusă, italiană etc.)  cu un tiraj de sute de mii de exemplare.

Dar, așa cum pe lume totu-i trecător, și regimul dictatorial diabolic se prăbușește și începe o nouă epocă a vieții Homo sovieticus.

Renata Verejanu, aidoma unui vulcan care a mocnit și răbdat ani la rând, începe să-și folosească potențialul creativ într-o ascensiune neordinară, editând carte după carte, fondând reviste și organizații obștești, implementând cu succes sute de proiecte de nivel local, național și internațional pentru copii, adolescenți și tineret din Republica Moldova, cât și din România, Ucraina, Polonia, Bulgaria, Belarus, Georgia, Turcia, Armenia, Slovenia, Cehia, Slovacia, Italia, Germania, Federația Rusă, Egipt, Argentina, Peru, Coreea de Sud, SUA etc. Despre personalitatea scriitoarei și Omului de cultură Renata Verejanu se vorbește cu dragoste și interes la diverse Congrese, Conferințe, Seminare, reuniuni și trening-uri locale și internaționale. Numele Renatei Verejanu devine cunoscut și solicitat de către Adunarea  Parlamentară al Consiliului Europei (Strasbourg) și UNESCO (Paris)! Domniei sale îi sunt organizate simpozioane și festivaluri literare și culturale, iar Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei organizează Conferința științifică „Poeta Renata Verejanu, promotoarea valorilor naționale în cultura și în procesul educațional al tinerei generații”. 

Activitatea amplă a scriitoarei și Omului de cultură Renata Verejanu este pe larg reflectată și în  Bibliografia „Poetul metaforei în flăcări – Renata Verejanu”, editată de biblioteca municipală B.P.Haşdeu. 

Recunoscându-i meritele în activitatea prodigioasă de Om al scrisului și culturii românești, Academia Europeană a Societății Civile, în parteneriat cu Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei, Primăria Chișinău și Asociația Națională a Oamenilor de Creație din Moldova a lansat Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu, ce se desfășoară cu succes și astăzi, adunând în sălile bibliotecilor, căminelor culturale, instituțiilor de învățământ general și universitar sute și mii de oameni, cultivându-le frumosul de pe lume – Măria sa:Poezia!        

Ion Cuzuioc,  medic și scriitor

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


La 6 februarie 2017 s-a desfăşurat
O FRUMOASĂ SĂRBĂTOARE a POEZIEI,
la Liceul „Petru Zadnipru” din capitală, –
un nou eveniment din cadrul proiectului
ANUL RENATA VEREJANU.

Sala arhiplină şi recitalul superb a picilor a poeziilor
din volumul EU AM DREPTUL
şi recitalul de către elevii din clasele superioare
a poeziilor de dragoste, cum sunt
renumitele poeme:
CE HAINĂ FRUMOASĂ MAI POARTĂ IUBIREA,
CÂNTEC, TANGOUL ANOTIMPURILOR…
şi multe altele…

FAN CLUB

Anul Renata Verejanu, Mihai Cimpoi

Anul Renata Verejanu, Mihai Cimpoi

Anul Renata Verejanu

Anul Renata Verejanu

Anul Renata Verejanu

Anul Renata Verejanu

 

Centrul Mihai Eminescu, Mihai Cimpoi

Anul Renata Verejanu, Ion Ciocanu, Mihai Cimpoi

Anul Renata Verejanu, Mihai Cimpoi

 

Anul Renata Verejanu

În continuarea Eminesciadei
la Centrul Internaţional Eminescu
a fost lansat
ANUL RENATA VEREJANU
şi romanul
GENIUL INVIZIBIL.

Cu Doamne ajută.

anul-renataa-verejanu1

 

 

 

 

 

 

Graţie dnelor bibliotecare
de la Centrul Academic Eminescu
şi îndrăgostiţilor de frumos…

Imagine  —  Posted: ianuarie 13, 2017 in Festival International de Poezie
Etichete:

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL de POEZIE – RENATA VEREJANU
ediția a IV

(extras din Regulament)

Comunicăm îndrăgostiților de frumos:
Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu,
a devenit o frumoasă tradiție și realizarea proiectului
nu poate fi stopată, indiferent cine vine sau pleacă de la putere…
Acest original și unic proiect literar/cultural 
din spațiul Limbii Române
se va realiza an de an… cât va exista Poezia.

Cei care doresc să se înscrie la ediția a IV
a Festivalului Internațional de Poezie – Renata Verejanu,
au posibilitatea să ne comunice la  
E-mail: festivalnationalrv@gmail.com
Primele ediții au adus dovada că numele protagonistei
garantează succes acestui proiect
prin care se promovează talentele acestui neam:
poeți, declamatori, traducători, eseiști, 
artişti plastici, compozitori…

Pentru a participa la cea de-a IV ediție a Concursului,
participanții expediază:

Secțiunea ”Poezie de autor” – până la 5 poezii proprii, CV, 1-3 poze color,
Secțiunea ”Eseu/ Interviu” – un Eseu pe marginea poeziilor Renatei Verejanu 
                                 (până la 3 pagini A4 pe marginea unei cărți, 
                                 a unui grupaj de poeme sau a unei poezii), 
                                CV, 1-3 poze color,
Secțiunea ”Traduceri” – 1-5 poezii ale Renatei Verejanu, 
                                         traduse calitativ în oricare altă limbă 
                                        vorbită pe Pământ, CV, 1-3 poze color,
La primele trei secțiuni materialele se primesc în perioada
                                     1 martie – 1 mai 2017.
Secțiunea ”Compoziție” – un cântec pe versuri de Renata Verejanu
                                             (în oricare limbă pe care o vorbește 
                                             compozitorul sau interpretul), 
                                             CV, 1-3 poze color.
                                             La această Secțiune materialele se primesc 
                                             în perioada 1 martie – 25 mai 2017,
Secțiunea ”Recital” – comunicați titlul poeziei din opera poetică 
                                     a scriitoarei Renata Verejanu, pe care o veți recita,
                                     CV, 1-3 poze color. Noi vă vom comunica data
                                      la care vom desfășura etapa 
                                      locală/raională/sectorială în localitatea ta. 
                                      Etapele locale/raionale/sectoriale
                                      la această secțiune se vor produce în perioada
                                      1 – 31 martie 2016,
Secțiunea ”Poezia în viziunea artiştilor plastici” – expediaţi
                                      1-3 lucrări inspirate de poezii concrete din
                                      opera poetică a Renatei Verejanu,   
                                       CV, 1-3 poze color până la 31 mai 2017.  
                              
Toate materialele trimiteti la E-mail: festivalnationalrv@gmail.com
Fiecare concurent poate participa maximum în 3 secțiuni.

La Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu
pot participa cetățeni indiferent de țara de reședință, naționalitate, 
religie, stare socială, fără a fi vre-o limită de vârstă.


Referitor la decernarea premiilor, Regulamentul prevede:
Celor mai apreciate lucrări de către Juriul Internațional
li se vor oferi, pentru fiecare Secțiune aparte:


Premiul I – Diplomă și Trofeu
Premiul II – Diplomă și Medalie
Premiul III – Diplomă și Medalie
Premii Speciale – Diplome
Laureat – Diplomă
Mențiune – Diolomă


Premiile I, II, III se oferă participanților în Concurs,
conform punctajului adunat
de la toți membrii Juriului Internațional,
doar în cazul prezenței participantului 
la Spectacolul de Gală și Decernarea Premiilor.
Cei care nu au posibilitate să se prezinte la Decernarea Premiilor –
primesc online Diploma unui Premiu Special.
În acest caz – Premiul respectiv revine concurentului următor
din listă, după numărul de puncte adunate
de la fiecare membru al Juriului Internațional.


Participantul în Concurs, care, conform aprecierii
Juriului Internațional obține
un premiu special, diploma de laureat sau mențiune,
și dorește să participe la
Spectacolul de Decernare a Premiilor –
poate participa, comunicând organizatorilor,
doar că îşi suportă toate cheltuielile.Serviciul de Presă al
Academiei Europene a Societății Civile,
autorul și realizatorul proiectului


E-mail: festivalnationalrv@gmail.com

 

În imagine – modelul de diplome oferite membrilor juriului
şi participanţilor la prima ediţie a festivalului.

 

Academia Europeană a Societății Civile, 
autorul şi realizatorul proiectului:
 str.Pușkin 24, 2012, Chișinău, Republica Moldova,
E-mail: festivalnationalrv@gmail.com
tel. 022 226675 sau 068582011